Pompy dawkowniki DLX – VFT/M z impulsnym przepływomierzem