Pompy odśrodkowe z dwoma wirnikami SAER FC


Pompy odśrodkowe z dwoma wirnikami SAER FC

Pompy odśrodkowe z dwoma wirnikami tej serii można wykorzystywywać w przemysłowych i pobutowych celach, dla tłoczenia wody w zbiorniki, dla irygacji ogrodów.


Опросный лист для подбора насосов

скачать каталог

seal

заказ оборудования

Zasady pracy:
Pompa przeznaczona dla pracy z następnymi cieczmi: lakier, lepki olej, wiązkie cieczy, klej, melasa, mydło, tłuszcz i in.
Ciecz powinna być bez twardych włączeń.
Charakterystyki techniczne pompy FC:
 • podawanie do 18 m³/god;
 • napór do 96 m;
 • zastosowóje się dla destylacji czystej wody i chemicznie nieagresywnych cieczy bez abrazywnych włączeń;
 • temperatura destylacyjnej cieczy: 15ºC do +70ºC;
 • maxymalna temperatura otaczającego środowiska: 40ºC;
 • maxymalne robocze ciśnienie: 10 bar;
 • dopuszczalne hydrauliczny pokaźnik zgodnie UNI /ISO 2548-Class C, przyłączenie B, elektryczne osobliwości zgodnie CEL;
 • robocze parametry, podane w katalodze, zabezpieczają długi termin pracy pompy przy destylacji czystej wody z gęstością 1000 kg/m³;
 • manometryczna głębokość zasysania do 8 m, dla manometrycznej głębokości więcej 5 m rekomenduje się montować wsysającą magistralę z wenętrzną średnicą większą niż średnica wsysającego króćca pompy.

Технические характеристики насоса FC

Charakterystyki konstrukcyjne:
 • Kadłub pompy jest produkowany z surówki;
 • Wirnik – z mosiądzi;
 • Uszczelnienie mechaniczne z ceramiki i grafitu;
 • Elektrosilnik zamkniętego typu, zdatny do bezprzerwnej pracy, wyposażony wentylatorem dla zewnętrznego chłodzenia; w jednofazowych silnikach z roboczym kondensatorem przewidzono wmontowane termobronione urządzenie (za potrzebą);
 • Stopień obrony: IP 44 ( za potrzebą IP 55);
 • Klasa izolacji: F;
 • Standartowe napięcie: 230V – 50 Gz dla jednofazowych silników;
 • 230W/400W – 50 Gz – moc wyżej 4 kWt;
 • Inne wielkości napięcia i częstotliwości za potrzebą.
Rozmiary:

Размеры | Центробежные насосы FC

Размеры | Центробежные насосы FC