Pompy próżniowe serii PBO


Pompy próżniowe serii PBO


Pompy próżniowe przeznaczone dla tworzenia i podtrzymywania próżni w róźnych urzędziach technologicznych i instalowaniach.

Pompy próżniowe PBO z surówki wyposażone są silnikiem za pomocą ząbkowanego połączenia i odśrodkowym wentylatorem.

Chłodnica powietrzna/olejowa dla chłodzenia. Zbiornik dla oleju z filtrem z glinu, z odziałem dla separacji i rekuperacji powietrza/oleju dla wyłączenia olejowej mgły ze strony tłoczenia. Zwrotny zawór ze strony zasysania. Za potrzebą klijentów może być dostarczony z gazo balastycznym zaworem.

Wydajność: 3÷340 hm³/god
Próżnia: 10 mbar abc. Mod. PBO – 0,5 mbar abc. Mod. PBOM.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3PBO-M 6PBO-M 12PBO-M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28PBO-M 40PBO-M 60PBO-M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100PBO-M 220PBO-M 340PBO-M

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------