Pompa próżniowa serii S


Pompa próżniowa serii S


Bezolejowa pompa próżniowa i sprężarka

Pompa próżniowa przeznaczona dla tworzenia i podtrzymywania próżni w różnych technologicznych urządzeniach oraz systemach.

Pompy plastyczno-wirnikowe z mimośrodowym wirnikiem przeznaczone dla pracy bez oleju i potrzebują technicznego obsługiwania i remontu-

Ich można wykorzystywać jako sprężarki lub jak pompy sprężarkowe, żeby jednocześnie tworzyć próżnię i ciśnienie.

One przeznaczone dla strefy nizkiego ciśnienia próżni środkowej, są wykorzystywane w drzewouprawie oraz papieroprzerabiającym przemysłu, w systemie ladowania, transportowania i wyladowania, także w systemie pakowania, oraz w systemach oczyszania wody i in.

Wydajność: 3:100 hm³/h
Próżnia: 150 mbar abc.
Resztkowe ciśnienie: 0.6:1.7 bar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3S 6S 10S

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16S 25S 40S

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------